Stichting de tienduizend dingen

Stichting de tienduizend dingen is een instelling zonder winstoogmerk met als doelstelling het creëren, produceren en uitvoeren van nieuw toneelwerk.

Directie
Artistiek leider Bo Tarenskeen
Zakelijk leider Olivier Schneider

Bestuur
Voorzitter Adriaan van Dis
Secretaris Ime van Manen
Penningmeester Hagar Heijmans

Stichting de tienduizend dingen
Rekeningnummer NL58 INGB 0006 8919 90
RSIN/fiscaal nummer 851743171
Haarlemmerdijk 128/2
1013 JJ Amsterdam
detienduizenddingen@gmail.com

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. De directietaken worden op basis van een vrijwilligers vergoeding uitgevoerd. Bij het produceren van voorstellingen hanteert de Stichting de CAO podiumkunsten.

Foto Roosmarijn Pallandt